Forretningsidé

 Bedriftssamspillet tilbyr handlingsrettet medarbeider- og ledertrening til bedrifter og organisasjoner som vil bryte barrierer, skape forandring og utvikling.

Behov som skal dekkes:

  • Arbeidsmiljøer som gir motivasjon,trivsel og utvikling
  • Bygging av gode organisasjonskulturer
  • Åpne kommunikasjonskanaler med positiv effekt på arbeidsprosesser og resultat
  • Engasjement og forpliktelse for bedriftens verdier, mål og strategier
  • Mer profesjonell konflikthåndtering og løsning av samarbeidsproblemer

 

KUNDESEGMENT: Private, offentlige, frivillige virksomheter som vil styrke og utvikle den indre organisasjonen, inkludert HR/HMS. Virksomheter av alle størrelser.

 

SPISSKOMPETANSE:

Spisskompetansen går både på tematikk og på metoder vi bruker:

Tematisk har vi stor bredde i tilbudet, dvs. kan levere på varierte typer bestillinger, og kan tilpasse innholdet bestillers behov.

Samtidig har vi et spesielt fokus på

– organisasjonskultur og omstillingsprosesser

– leder – og medarbeiderutvikling

– utvikle og bedre relasjonskompetanse

– kommunikasjon

– konflikthåndtering

Metodisk tilrettelegger vi for interaktive og handlingsrettede personalprosesser. Vi bruker aksjonsmetodikk og situasjonstrening som innebærer aktiv involvering og deltakelse fra alle som er med. Alle våre kurs og programtilbud innebærer at deltakerne får mulighet til å trene på utfordringer de har, eller kan oppleve, i samspill med andre.

 

Resultatet vil kunne være

  • trivsel på jobben og arbeidsglede
  • fornøyde kunder
  • god lønnsomhet
  • merkevarebygging

 

Kort og godt en suksessfull virksomhet!