KOMMUNIKASJON

kommunikasjon mellom to mennesker

Bli bevisst hva som hindrer, og hva som bidrar til god kommunikasjon og åpne kommunikasjonskanaler:

  • Kunne sende direkte og klare budskap
  • Forstår mottaker budskapet slik det var ment fra din side?
  • Se, og kunne motvirke, faresignaler
  • Gi og ta kritikk på en konstruktiv måte
  • Aktiv lytting
  • Forstå kroppsspråkets sterke effekt
  • Lær teknikker og metoder som gjør at du unngår fallgruvene