KONFLIKTHÅNDTERING

konflikthåndtering

Fastlåste konflikter? Få kompetanse i å identifisere konflikten, forstå partenes motiver og siktemål og finne konstruktive veier til å løse eller leve med konflikter.

  •  Konflikten er problemet, ikke personene
  • Ulike personligheter- ulike konfliktmønstre
  • Idenfiisere problemet for å kunne løse det
  • Skill de løsbare konfliktene fra konflikter som må leves med
  • Forstå motpartens motiver og behov
  • Forhandling= gi og ta
  • Vinn-vinn