LEDERROLLER OG ROLLEBEVISSTHET
  • Bevisstgjør deg som leder på forventingene som tillegger lederollen
  • Bevisstgjør deg på å utnytte handlingsrommet og reportoaret du har til å forme lederrollen
  • Forstå hvordan andre (medarbeiderne, kollegaer) oppfatter deg som leder
  • Bli bevisst de valg du må ta for å bli den lederen du vil være