MOTIVASJON FOR ENDRING
  • Endringsvilje, og målforståelse
  • “What is it it for me”
  • Forstå grunnene til medarbeidernes endringsmotstand
  • Fellseie til visjoner og mål gir stategisk lagsatsing
  • Alles bidrag trengs
  • Spill ut framtidsscenariene og møt framtiden forberedt
  • Feire framgang og delmåloppnåelse