ORGANISASJONSKULTUR

organisasjonsutvikling, brobygging
God bedriftskultur gir motiverte medarbeidere, innsatvilje og resultat. Vi har verktøyene for å oppnå resultatene:

  • “Lese” og forstå bedriftskulturen. De underliggende og uformelle nettverkene og strukturene styrer mer enn de fleste sjefer er klar over
  • Skape organisasjonskultur med åpne kommunikasjonslinjer og medarbeidere som blir sett
  • God organisasjonskultur som medvirker til innsats og påvirker produksjonsresultatet
  • Forstå hvorfor og hvordan samspill endrer karakter
  • Skal omstillingsprosesser bli velllykket må ny organisasjonskultur på plass