Rådgivning

Bedriftssamspillet tilbyr rådgivning og konsultasjon til bedrifter og organisasjoner. Vi gir ledertrening i form av kurs og programmer. Vi arbeider aksjonsmetodisk med grupper og team, så vel med  ledere som personalgrupper/styrer.

Vår  tilnærming er den interaktive metoden – In-action- fordi  den kan representere radikale forbedring i forhold til problemløsning og innovasjon i virksomheten.

Deltakelse og involvering kan for eksempel skje gjennom gruppeøvelser, aksjonsrettet oppgaveløsning, forumteater, rollespill eller framtidsverksted.

Aksjonsmetodikk kan gi bedriftsutvikling der

  • ledere og medarbeidere trives og utvikles
  • god organisasjonskultur der staben opplever å bli sett og deres kvalifikasjoner brukt
  • det er åpne kommunikasjonslinjer
  • medarbeidere så vel som ledere kan påvirke prosess og resultat
  • engasjement og forpliktelse for organisasjonens verdier, mål og strategier
  • trygg og profesjonell håndtering av konflikter

Resultatet vil kunne være

  • trivsel på jobben og arbeidsglede
  • fornøyde kunder
  • god lønnsomhet
  • merkevarebygging

Kort og godt en suksessfull virksomhet!

Rådgivning og kurstilbudene skreddersys deres behov. Gode sjefer gir gode bedrifter! Vent ikke med å invester i organisasjonen – en investering som lønner seg.

 Book i dag!

Du kan kontakte meg om mine tjenester, tilbud og priser, enten via telefon, e-post eller via  egen side med KONTAKTSKJEMAET   

Anna Sigridsdatter Heen

Telefon: 91 86 86 58

E-post til: sigridsdatter@icloud.com