RELASJONSKOMPETANSE

relasjonskompetanse

Se deg selv utenfra og andre innenfra.  Analyser det som skjer på “metaplanet”- den skjulte og effektfulle – dimensjonen i kommunikasjonen.

  • Bli bevisst forventingene som tillegges lederollen
  • Forstå hvordan medarbeiderne og kollegaer oppfatter deg som leder
  • Øv deg i å forstå hvordan verden oppleves fra medarbeidernes ståsted
  • Forstå hva som skjer på “metaplanet” og  hvordan det påvirker handlingsforløp og resultat
  • “Les” organisasjonskultur og subkulturer som råder i bedriften
  • Hvordan handle slik at du bli forstått og hørt?
  • Hvordan inkludere de andre?
  • Kusten å gi feedback og kritikk til å lære av, og vokse på