Bedriftssamspillet tilbyr

Bedriftsrådgiving, organisasjonsutvikling og ledertrening med aksjonsmetodikk
Deltakerne blir aktivt trukket med og involvert. Øvelser og oppgaver designes i forhold til de utfordringer dere står overfor.
Her skjer læring og utvikling gjennom praksis og i interaksjon.

Som kunde får du

Opplevelse:

Visualisere utfordringene, ikke bare verbalisere. Opplevelse – huskes bedre og varer lenger!

Involvering:

Aktivisere hver enkelt deltaker i hvordan utfordringene kan angripes og finne løsningsstrategier. Lysten til å bidra og til å utvikle seg vokser med involvering.

Ansvarsmobilisering:

Bevisstgjøre deltakerne på at de selv sitter med nøkkelen til forandring, og selv kan spille en sentral rolle i endringsprosessen.